OdiaNewsToday.In
Showing posts with label BUSINESS NEWS. Show all posts
Showing posts with label BUSINESS NEWS. Show all posts

TIK TOK ରୁ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହେବ ଏବଂ TIK TOK ଆପ କୁ କିଏ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ?How to make money from TIK TOK and who made the TIK TOK app?

ଆଜିର ଦିନରେ TIK TOK ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଆପ TREND ଯାହା କୁ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁ...
f